Κατ’ οίκον επίσκεψη

Γιατί να προτιμήσω να επισκεφτώ την κλινική vs. γιατί να ζητήσω κατ’ οίκον επίσκεψη;
Οι φυσικοθεραπευτές του South Physio Clinic ενθαρρύνουν τους ασθενείς ανεξάρτητα από το κινητικό τους επίπεδο να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον χώρο της κλινικής. Ο χώρος μας μπορεί να υποστηρίξει ασθενείς όλων των κινητικών επιπέδων, συγκεκριμένα ένας ασθενής με κινητικά προβλήματα μπορεί να έρθει με το αμαξίδιο του και να κινηθεί με ασφάλεια και χωρίς περιορισμούς στους χώρους της κλινικής (χώροι θεραπείας, γυμναστήριο, τουαλέτα και κουζίνα).

Η επαφή με την κλινική, τον θεραπευτικό εξοπλισμό (που δεν μεταφέρεται στο σπίτι των ασθενών) και η επαφή με το προσωπικό ενθαρρύνει τους ασθενείς και τους φτιάχνει την διάθεση. Παρόλα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, ασθενείς που είναι κλινήρεις και δεν έχουν την δυνατότητα μεταφοράς, ή που για λόγους ψυχολογικούς ή νοητικούς δεν μπορούν να φύγουν από την κατοικία τους. Για αυτούς τους ευάλωτους ασθενείς προσφέρουμε κατ’ οίκον επισκέψεις εφόσον οι κατοικίες των ασθενών βρίσκονται εντός είκοσι λεπτών από τον χώρο της κλινικής (Εθνάρχου Μακαρίου 51 & Τριπόλεως).

Τι να περιμένω στην κατ’οίκον φυσικοθεραπεία;
Στις κατ’ οίκον επισκέψεις διατηρούμε το ανώτατο επίπεδο θεραπείας που ο ασθενής θα είχε και στον χώρο της κλινικής. Στο πρώτο ραντεβού πραγματοποιείται μια λεπτομερή αξιολόγηση και στοχοθεσία, και ύστερα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή πραγματοποιείται θεραπεία από έναν ή δύο φυσικοθεραπευτές. Αναγκαίος για την θεραπεία εξοπλισμός παρέχεται από το South Physio Clinic. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι συγχρόνως με την αρχική αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του ασθενή, πραγματοποιείται και αξιολόγηση του χώρου κατοικίας,και όπου αυτό κρίνεται σωστό προτείνεται εξοπλισμός αναγκαίος για την διατήρηση καλής ποιότητας ζωής και αποφυγής πτώσεων όπως π.χ. σανίδα μεταφοράς, αξιολόγηση για χρήση αμαξιδίου, χρήση ράμπας εντός ή περιφερικά του σπιτιού. Η μακροχρόνια εργασία μας στην Αγγλία μας επιτρέπει να έχουμε άρτια γνώση επάνω στο discharge planning των ασθενών στην κατοικία τους, καθώς έχουμε μεταπτυχιακές γνώσεις και πρακτική άσκηση επάνω στην πλήρη σύσταση εξοπλισμού.

Ποιους ασθενείς βλέπετε κατ’ οίκον;
Κάποιους από τους ασθενείς που συχνά βλέπουμε κατ’ οίκον για φυσικοθεραπεία είναι οι εξής:

  • Ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα ιδιαίτερα ασθενείς που χρειάζονται συχνή βρογχική παροχέτευση όπως π.χ. αναρρόφηση
  • Ασθενείς με προχωρημένα νευρολογικά νοσήματα
  • Ασθενείς με προχωρημένη άνοια
  • Υπερήλικες ασθενείς
  • Ογκολογικοί ασθενείς
  • Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς
  • Ασθενείς που λόγω ψυχολογικών ή ψυχιατρικών νοσημάτων δεν νιώθουν άνετα να βγαίνουν από την κατοικία τους
  • Ασθενείς που προτιμούν θεραπείες κατ’ οίκον για προσωπικούς λόγους

error: Content is protected !!